Τεχνογνωσία

Προϊόντα

Βελτιωτικά εδάφους

Προϊόντα υγρά και στερεά, κατάλληλα για διάφορα εδάφη όπως αλκαλικά, αλατούχα, βαρειά ή αμμώδη.

Αποκαθιστούν την σωστή θρέψη των καλλιεργούμενων φυτών εξασφαλίζοντας υψηλότερες αποδόσεις.