Τεχνογνωσία

Προϊόντα

Οργανικά λιπάσματα

Η Intrachem Ελλάς διαθέτει και οργανικά λιπάσματα φυτικής προέλευσης, κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες και τους τύπους εδαφών.