Τεχνογνωσία

Προϊόντα

Διαφυλλικά λιπάσματα νέου τύπου

Υγρά λιπάσματα νέας τεχνολογίας, για όλες τις καλλιέργειες, εφαρμοζόμενα είτε από το φύλλωμα είτε από το έδαφος μέσω των συστημάτων άρδευσης.

Ειδικότερα, τα λιπάσματα Νέου Τύπου περιέχουν μικροοργανισμούς ή βιοδιεγέρτες, στοιχεία απαραίτητα για την περαιτέρω βελτίωση της καλλιέργειας.