40χρόνια παρουσίας και συνεχούς εξέλιξης

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Φυτοπροστατευτικά

 

Η INTRACHEM ΕΛΛΑΣ σε συνεχή αναζήτηση για νέες αποτελεσματικές τεχνολογίες για τον αγρότη και τον άνθρωπο, παρουσιάζει τη σειρά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων της:

 

- AQ10 WG

 

- HELIOCUIVRE 40 SC

 

- HELIOSOUFRE 70 SC

 

- LEPINOX PLUS

 

- NATURALIS

 

- NEMGUARD GRANULES

 

- PIRETRO NATURA

 

- SILICOSEC

 

- XEDAVIR