Τεχνογνωσία

Προϊόντα

Φερομόνες & Υλικά Παγίδευσης

- Υλικά παγίδευσης για τις φερομόνες ανίχνευσης πληθυσμού εντόμων

- Φερομόνες ανίχνευσης πληθυσμού εντόμων

- Παγίδες χρώματος μπλε και κίτρινου διαφόρων τύπων