ΑΡΧΙΚΗ

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ. Ε.Π.Ε.
Μία εξειδικευμένη εταιρεία από το 1973.

Η INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ. Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1973 στην Αθήνα, ως αντιπροσωπεία γνωστών Οίκων του εξωτερικού παραγωγής αγροχημικών και λιπασμάτων.

Η εταιρεία από τα πρώτα της βήματα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και κυκλοφορία σκευασμάτων υψηλής τεχνολογίας για την φυτοπροστασία και θρέψη των φυτών, τα οποία έδιναν λύσεις σε ζωτικά προβλήματα της τότε γεωργικής παραγωγής.

Από το 1991 και με βάση την υπάρχουσα πείρα και τεχνογνωσία, η INTRACHEM ΕΛΛΑΣ συμπεριέλαβε στις δραστηριότητές της και την εισαγωγή και διακίνηση εξειδικευμένων αγροχημικών, φιλικότερων προς το περιβάλλον.

Σήμερα, με την γκάμα των προϊόντων που διαθέτει, η εταιρεία μας είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις ανάγκες των σύγχρονων τρόπων γεωργικής παραγωγής, διαθέτοντας είτε προϊόντα κατάλληλα για χρήση στην οικολογική γεωργία, είτε συμβατά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών. Η προσπάθεια συνεχίζεται με τον εμπλουτισμό της εταιρείας με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες του κλάδου.

 

Για την επίτευξη των σκοπών της, η INTRACHEM ΕΛΛΑΣ διαθέτει μία πολύ εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων και γεωπόνων πωλητών, οι οποίοι προωθούν και παρακολουθούν την πορεία των προϊόντων σε όλη την επικράτεια. Η τελική διακίνηση των προϊόντων γίνεται μέσω των ειδικών καταστημάτων πώλησης γεωργικών εφοδίων.