40χρόνια παρουσίας και συνεχούς εξέλιξης

PRODUCTS

 

Extensive line of products for use in organic farming and Integrated Pest Management crops that ensure current needs for safer products destined for local consumption and exportations.